TRZPIENIE

Trzpień złącza mimośrodowego prosty i łamany